Vedení účetnictví

Správně vedené účetnictví je jedním ze základních pilířů existence každého podnikatelského subjektu. Pouze důsledně a správně vedené účetnictví je základem pro správné a přesné stanovení daňových povinností každé firmy vůči státu. Proto vám nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání pro malé a střední firmy.

  • Vedení účetnictví dle aktuálních zákonných norem
  • Zpracování účetních dokladů – nutnost převzetí veškerých potřebných dokladů
  • Zpracování účetnictví v členění dle středisek popř. zakázek
  • Vyhotovení sestav dle požadavků klienta
  • Zastupování na úřadech
  • Účetní poradenství
  • Zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků
  • Zpracování statistický výkazů, výkazů pro účely získání úvěrů atd.
  • Příprava k auditu a zastupování před auditory.