Daňová přiznání

Zpracování daňových přiznání:

Daňový subjekt je povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat a uvést též případné výjimky, osvobození, zvýhodnění, slevy, odpočty a vyčíslit jejich výši. Zpracování daňového přiznání přitom může být často komplikované a ve většině případů nestačí jenom vyplnit tiskopis podle příslušného poučení k daňovému přiznání, ale je nutné zpracovat další přílohy a především zohlednit veškerá ustanovení příslušného daňového zákona. Jsme schopni pro Vás zajistit zpracování daňových přiznání prakticky všech daní ukládaných v ČR,TJ.

  • přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob
  • přiznání k dani z přidané hodnoty
  • přiznání k dani z nemovitostí
  • přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
  • přiznání k dani silniční