Daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti – OSVČ, ŽL Vše musíme mít doloženo doklady, které spolu s evidencí archivujeme. Doklady je vhodné číslovat a v evidenci popsat o co jde, abychom doklad později našli.

Daňová evidence obsahuje:

daňovou evidenci příjmů a výdajů

  • příjmy obdržené hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do 31.12.
  • daňově uznatelné výdaje vydané od 1.1. do 31.12.
  • odpisy dlouhodobého majetku
  • stravné při pracovních cestách
  • výdaje na auto

daňovou evidenci majetku a závazků

  • inventura majetku k 1.1. a 31.12.
  • přehled pohledávek k 1.1. a 31.12.
  • přehled závazků k 1.1. a 31.12.

Nabízíme individuální přístup, profesionální jednání a jistotu ve formě pojištění profesní odpovědnosti.